በሣይንሣዊ መረጃ ላይ በተመሠረዉ የ10,000 አመት የኢትዮዽያ ታሪክን ሣይሆን በጥራዝ-ነጠቅ ደብተራና ፈረንጅ የተፃፈዉን የ3000 አመት ታሪክ ክተቀበልን…እውነትም እግዚያብሄር የሚያስተዉል ልቦና ነስቶናልና… ኢትዮዽያዊያን_ንሠሀ_ግቡ ………………………………………………………………. Going back to about 10,000 years, all the peoples who inhabit Ethiopia-Eritrea-Hor­n of Africa today had one single common ancestry. By: Ephraim Isaac, B.A., B.D., Ph.D., D.Litt, D.H.L. (eisaac@post.harvard.­edu)

በሣይንሣዊ መረጃ ላይ በተመሠረዉ የ10,000 አመት የኢትዮዽያ ታሪክን ሣይሆን በጥራዝ-ነጠቅ ደብተራና ፈረንጅ የተፃፈዉን የ3000 አመት ታሪክ ክተቀበልን…እውነትም እግዚያብሄር የሚያስተዉል ልቦና ነስቶናልና…
ኢትዮዽያዊያን_ንሠሀ_ግቡ
……………………………………………………………….
Going back to about 10,000 years, all the peoples who inhabit Ethiopia-Eritrea-Hor­n of Africa today had one single common ancestry.

By: Ephraim Isaac, B.A., B.D., Ph.D., D.Litt, D.H.L.
(eisaac@post.harvard.­edu)
……………………………………………………………….
As you probably know, I am a student of ancient Semitic and Afroasiatic languages. So, my answer here to your question about a common Ethiopian ancestry and heritage is based on a sound ground of the study of Ethiopian languages and conclusions reached by the leading international experts of historical linguistics– scholars from Russia, France, Germany, Israel, Australia, USA, et.al. My own Institute of Semitic Studies publishes the major scholarly publication in this field: Journal of Afroasiatic Languages.)

About 10,000 years ago, one single nation or community of a single linguistic group existed in Ethiopia, Eritrea, and the Horn of Africa. That nation had one culture and one language. For lack of better terminology most scholars call that language Proto-Afroasiatic (PA.)Most, if not all the languages of Ethiopia today, definitely Ge’ez, Oromifa, Amharic, Tigrigna, Afar, Gurage, Hadiya, Kambaata,Somali, Sidamo, and all the other languages known as Semitic and Cushitic as well as Omotic that including Wolaytta,Hamar, Amuru, Boro, Anfillo,Ari,et.al. are branches of oneancient language spoken by one people.

This is not just my view. As I said above,it is the view of impartial worldwide linguists. They are scholars who study ancient languages and the origin of languages objectively and scientifically. They do deep linguistic research objectively and might have not even visited Ethiopia, like some of the subjective (tiraaznataq) social scientists who think they know everything about our country after a year or two of a visit and study, and whose writings often mislead not only our youth but also our educators.

The study of languages is not social science speculation. The relationship of most of the languages of Ethiopia today and the other languages of the world is based on serious scientific research — a systematic and in-depth comparative analysis of languages and historical linguistics.

As an example, it is easy to find words in Oromifa that are identical to Hebrew or Ge’ez, two closely related Semitic languages. For instance, Oromifa words like ana (I), ati (you), abba (father), lubbu (soul, heart), kalē (kidney), dīmā (red), garā (abdomen, throat) baē (come out, come), simbro (bird), rēti (goat), sa’a (cattle),jir ā (dwell, live), gibē/goba (hill),‘ol (upward),‘akkam (how? like what?), māl (what, why) etc. are interesting proto-Afroasiatic terms that have cognates found also in Hebrew and other Semitic languages. Certainly such specific words point to a strong relationship of one or two languages. They are important, but not even definitive for our basic conclusion.