የቦታና ግዜ ገደቦች፡ቁ3

በሦስተኛ ደረጃ ላይ ያለው ሰው ሁለት ዓይነት ተግባራዊ እንቅስቃሴ ያደርጋል፤ አካላዊ እንቅስቃሴ (motion) እና “ማሰብ” (thinking)። እነዚህን ሁለት ተግባራዊ እንቅስቃሴዎች በመገንዘብና መቆጣጠሩ ረገድ ያለው ተፈጥሯዊ ኃይል “ቀጥተኛ“ እና “ቀጥተኛ-ያልሆነ”” በሚል ለሁለት ይከፈላል።

በቀጥታ ለመገንዘብና ለመቆጣጠር በሚችላቸው እካላዊ እና ሃሳባዊ እንቅስቃሴዎች፣ የሰው-ልጅ ተፈጥሯዊ ነፃነት (freedom) አለው። በተዘዋዋሪ ወይም ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ በሚገነዘባቸውና በሚቆጣጠራቸው አካላዊ እና ሃሳባዊ እንቅስቃሴዎች ተፈጥሯዊ ገዴታ፣ የተፈጥሮ-አስገዳጅነት (necessity) አለበት።

https://ethiothinkthank.wordpress.com