የፍላጐትና ምርጫ ነፃነት፡ቁ1

ማንኛውም እንስሳ ለተግባራዊ እንቅስቃሴው መነሻ የሆነን ተፈጥሯዊ ፍላጎት ማስቀረት አይችልም። ሕይወት የሌለው ነገር “ፍላጎት” ሊኖረው አይችልም። ከዚህ በተቃራኒ፣ በሕይወት እስካለ ድረስ “አለመፈለግ” አይችልም።

በእራሱ-ተነሳሽነት መንቀሳቀስ የሚችል ማንኛውም አካል፣ በውስጡ ለተከሰተው የፍላጎት ለውጥ ምላሽ መስጠት በሚያስችለው መልኩ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ማድረግ አለበት። በመሆኑም፣ ማንኛውም ሕይወት ያለው ነገር በዚህ የማያቋርጥ የእንቅስቃሴ ሂደት ውስጥ የሚያልፍ ይሆናል።

ለምሳሌ፣ አንድ እንስሳ ያለውን የምግብ ፍላጎት ባለመፈለግ ማስቀረት፣ ወይም በሌላ ነገር ፍላጎት መቀየር አይችልም። በመሆኑም፣ ለተፈጥሯዊ ፍላጎት ምላሽ ለመስጠት ማድረግ ካለበት አካላዊ እንቅስቃሴ እራሱን መግታት አይችልም። ይህ ለእንቅስቃሴው መነሻ የሆነውን ፍላጎት ወይም የፍላጎት ለውጥን መቆጣጠር፣ ማስቀረት ወይም መቀየር ባለመቻሉ፤ ተንቀሳቃሹ አካል የፍላጎት እና ምርጫ ነፃነት ሊኖረው አይችልም። አማራጭ እና ምርጫ በሌለበት ነፃነት የለም።

https://ethiothinkthank.wordpress.com

Advertisements