የመኖር ዕዳ

ለምድነው የምኖረው፣
መኖሬ ፋይዳ አለው
ወይስ ሞት’ን ፈርቼ ነው?

የመኖርን ፋይዳ ሣላውቅ
ትርጉሙን ሳልጠይቅ
የምኖረው ሕይወት
መጨረሻው ከሆነ ሞት
ሞትኩ’ም፣ ኖርኩ’ም ያ…ው ናቸው
አንዱን ከሌላው ምን ለየው።
ያ… ከሆነ ደግሞ
አንዱን ከሌላው አስቀድሞ
እንዴትና ለምንድነው፣
ከሞት መኖር የሚሻለው?

የምኖርለት ነገር አለኝ?
አላውቅም፣ ካወቃችሁ አስረዱኝ።
ከሞትኩ ግን የለሁም
የነፍስ ዕዳ የለብኝም።
የምኖርለት ነገር ሳይኖረኝ፣
ለመኖር ብቻ ከኖርኩኝ
ከሞተ ሰው ምን ለየኝ?
ፋይዳ የሌለው ሕይወት
ጭለማ ነው እንደ ሞት
ህልውና የሌለበት፣
ራስን የማያዩበት።

እ…ኮ ለምንድነው የምኖረው?
የመኖሬ’ስ ፋይዳ ምንድነው።
የሕይወትን ትርጉም አስረዱኝ
አሊያም ተውኝ፣ አትቀስቅሱኝ።
ተው…ኝ በቃ ‘ዝ…ም’ በሉኝ
መኖሬን አታስታውሱኝ!!
-*****-
ስዩም ተ.

https://ethiothinkthank.wordpress.com