ዘረኝነት = ድንቁርና – ብሔር

የእራስን ብሔር ወዶ
ሌላው ለሆነው ተናዶ
በራስ ብሔር ተኩራርቶ
ለሌላ ውድቀት ተመኝቶ
አርግዞ ሐዘንና መርዶ
ተሸክሞ የጥላቻ ነዶ
እኔ “እንዲህ ነኝ” ሲል
ብሔርን በጥረት በትግል
በእቅድ ያገኘው ይመስል
እሱ የሆነውን የሆነው በአጋጣሚ 
ደሞ’ስ አለ’ዴ የብሔር አስቀያሚ?

በግል ለሰሩት ጥፋት
የጋራ ማላከኪያ ጥጋት
ከከሰረ ሕይወት ፍጥጫ
መሸሸጊያ፣ ነው ማምለጫ
እንጂ’ማ፣ እንደው ለስም
“ብሔር… ብሔር” ቢባልም
ስም’ጂ አድራሻ የለውም
በስሙ ጥላቻ ቢሰበክም
አይከሰስም፣ አይጠየቅም
ጭፍን ጥላቻ፣ ዘረኝነት
ነው’ጂ የድንቁርና ውጤት
ከብሔር ጋር ምን አገናኝቶት?
*****
ስዩም ተ.
ነሃሴ 2007 ዓ.ም

ethiothinkthank.com