“ሰላም፥ ልማትና ዴሞክራሲ” ሲባል አፌን ኩበት…ኩበት ይለኛል 

እኔ የምለው… ከእናንተ ውስጥ የኢትዮጲያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን (ኢብኮ) (EBC) የሚመለከት አለ? ካላችሁ የከበረ ሰላምታዬን አድርሱልኝ። እሱን መመልከት ካቆምኩ ሦስት አመት ይሆኛል። ይህን ያህል ከኢብኮ ጋር ያቆራረጡኝ “ሰላም፥ ልማትና ዴሞክራሲ” በሚሉት ቃላት ናቸው። ላለፉት አስር አመታት እንደነዚህ ቃላት ለዛና ትርጉም ያጣብኝ ቃል የለም። በዜና እወጃ፣ በባለስልጣናት መግለጫ ወይም በተመልካቾች አስተያየት መስጫ፤ “ሰላም፥ ልማት፥ ዴሞክራሲ” የሚሉትን ቃላት ስሰማ ጆሮዬን ይኮረኩረኛል። ምንም ድምፅ ሳላሰማ በውስጤ ስደጋግማቸውማ ቃላቱ “ኩበት…ኩበት” የሚል ቃና ያላቸው። 

ታዲያ ዘንድሮ ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምህራን የተዘጋጀው የስልጠና ሰነድ የመጀመሪያው ርዕስ ምን ቢል ጥሩ ነው፡-“የሩብ ምዕተ ዓመታት የልማት፥ ሰላምና ዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ጉዞ፣….” ከዚያ በኋላ፣ በጨፈገገ ስሜት ውስጥ ሆኜ “ለምንድነው እነዚህ ቃላት ለዛ ቢስና ትርጉም አልባ የሆኑት?” ብዬ ራሴን ጠየቅኩ። ምላሹ ግን ለእኔ ለራሴ በጣም አስገርሞኛል። በእርግጥ ቃላቱ ምንም ጥፋት የለባቸውም። እንኳን ቃላቱ፣ ኢብኮ ራሱ ምንም ጥፋት የለበትም። “ሰላም፥ ልማት፥ ዴሞክራሲ” የሚሉት ቃላት ለዛና ትርጉም ያሳጣቸው የኢህአዴግ መንግስት ነው። 

በመሰረቱ፣ ሰላም፥ ልማትና ዴሞክራሲ የመንግስት መሰረታዊ ዓላማዊች ናቸው። የኢህአዴግ መንግስት ላለፉት 25 ዓመታት ከዚህ አንፃር ያስመዘገበው ስኬት ዝቅተኛ መሆኑ ችግር አልነበረውም፡፡ ምክንያቱም፣ የኢህአዴግ ችግር ለፖለቲካ ፍጆታ ያለ ቅጥ ከማጋነን ያለፈ ነው። እንደ መንግስት ሆነ እንደ ፓርቲ የኢህአዴግ መሰረታዊ ችግር “ነፃነት” ነው። በራሱም ውስጥ ሆነ በሌሎች ዘንድ ነፃነት የሚባል ነገር በፍፁም ማየት አይፈልግም። ነገር ግን፣ ሰላም፥ ልማትና ዴሞክራሲ ደግሞ እንደ ማንኛውም መንግስት የኢህአዴግም መሰረታዊ ዓላማዎች ናቸው። 

የሀገር ሰላም፥ ልማትና ዴሞክራሲ ስኬት መለኪያ መስፈረት ነፃነት ነው። እያንዳንዱ መሰረታዊ ዓላማ በነፃነት ፅንሰ-ሃሳብ ላይ የተመሰረተ ነው። ኢህአዴግ እንደ መንግስት እነዚህን መሰረታዊ ዓላማዎች የማሳካት ግዴታና ኃላፊነት አለበት። ነገር ግን፣ በእያንዳንዱ ዘርፍ ያስመዘገበውን ስኬት ግን ከዜጎች ነፃነት አንፃር የመለካት ባህሪ የለውም።

ከዚያ ይልቅ፣ ፓርቲው ያስመዘገባቸውን አንኳር ለውጦች በቁጥር ነው የሚለካቸው። ሰላም፥ ልማትና ዴሞክራሲን በቁጥር መለካት ደግሞ ክብደትን በሜትር እንደመለካት ነው። በመሆኑም፣ የኢህአዴግ መንግስት “ሰላም፥ ልማትና ዴሞክራሲ” ብሎ የሚያቀርባቸው ዘገባዎች፣ ሃሳቦችና አስተያየቶች በሙሉ ለዛ ቢስ እና ትርጉም አልባ ይሆናሉ። እስኪ እያንዳንዱ ቃል ከነፃነት ጋር ያለውን ቁርኝነትና ኢህአዴግ ያለበትን መሰረታዊ ችግር በአጨሩ እንመልከት፡-  

1ኛ፡- ሰላም

አስተማማኝ ሰላም የሚረጋገጠው ዜጎች በነፃነት ወደ ፈለጉት ቦታ በፈለጉት ግዜ መንቀሳቀስ፣ ለደህንነታቸው ሳይሰጉ በሰላም ወጥተው በሰላም መግባት ሲችሉ ነው። የፀረ-ሰላም ኃይሎች ዓላማ ደግሞ በሕይወትና ንብረት ላይ ድንገተኛ ጉዳት በማድረስ ይህን የዜጎችን በሰላም የመንቀሳቀስ ነፃነት ወደ ፍርሃት መቀየር ነው። ስለዚህ፣ “ሰላም” ማለት በፈለጉት ግዜና ቦታ ያለ ስጋት መንቀሳቀስ መቻል ነው። “ነፃነት” ደግሞ ያለ ማንም አስገዳጅነት በራስ ምርጫና ፍላጎት መንቀሳቀስ መቻል ነው። ስለዚህ፣ ሰላም ማለት ነፃነት ነው። 

የህዝብን ሰላምና ደህንነት ለማስከበር በሚል በመንግስት የሚወሰድ ማንኛውም ዓይነት እርምጃ የሰላማዊ ዜጎችን ሰላምና ነፃነት መገደብ የለበትም። ሰላም ማለት በራስ ምርጫና ፍላጎት መሰረት በፈለጉት ቦታና ግዜ የፈለጉትን ነገር ማድረግ መቻል እንጂ በኢህአዴግ መንግስት ምርጫና ፍቃድ መሰረት መንቀሳቀስ አይደለም። የኢህአዴግ መንግስት ግን ነፃነቴን ገድቦ ስለ ነፃነት መስበክ ይቃጣዋል፤ ሰላሜን አሳጥቶኝ ስለ ሰላም አስፈላጊነት ያወራል። በዚህ ምክንያት፣ “ሰላም” የሚለው ቃል ለዛና ትርጉሙን አጥቷል። ሌላው ቀርቶ፣ ኢህአዴግ ስለ ሰላም ሲያወራ እኔን ሰላም ይነሳኛል። 

2ኛ፡- ልማት 

“ልማት” ማለት በአጭሩ “ሰላም፣ ጤና፣ ትምህርትና መሰረተ-ልማት” ማለት ነው። በአንድ ሀገር ውስጥ ዘላቂ ልማት ሊኖር የሚችለው እነዚህ ለአብዛኛው የሕብረተሰብ ክፍል በእኩልነት ተደራሽ ሲሆኑና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ሲረጋገጥ ነው። በኢህአዴግ መንግስት የልማት መርህ መሰረት ግን፣ ማህብረሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ ግለሰቦች ጥቅማቸውን ማጣት አለባቸው። ነገር ግን፣ የልማቱ ጥቅምም ሆነ ጉዳቱ ለአብዛኛው የሕብረተሰብ ክፍል እኩል መዳረስ ነበረበት። 

በኢህአዴግ የልማት መርህ መሰረት፣ ሀብታም ለሚያቋቁመው የአበባ ፋብሪካ ደሃ ገበሬ ከእርሻ መሬቱ ይፈናቀላል፣ ሀብታም ለሚገነባው ፎቅ የደሃ መኖሪያ ቤት ይፈርሳል። ይህ ለአንዱ ልማት ሌላው ግን ጥፋት ነው። በመሰረታዊ የነፃነት መርህ መሰረት ደግሞ የእኔ መብት የሌላን ሰው ነፃነት መገደብ የለበትም። የባለሃብት ፋብሪካ የማቋቋም መብት አርሶ-አደሩን የእርሻ መሬት ማሳጣት የለበትም። ሀብታም የሚገነባው ቤት በደሃ መኖሪያ ቤት ፍርስራሽ ላይ መሆን የለበትም። የአንዱ ዜጋ በነፃነት የመስራት መብት የሌላውን ዜጋ በነፃነት የመኖርና የመስራት መብት ማሳጣት የለበትም። 

በዚህ መሰረት፣ የልማታዊ ስራ አግባብነትና የዜጎች ፍትሃዊ ተጠቃሚነት የሚለካው ከዜጎች ነፃነት አንፃር ነው። የኢህአዴግ መንግስት ከልማቱ እኩል ተጠቃሚ ሳልሆን ስለ ልማት ይደሰኩራል። እኔ በነፃነት የመስራትና የመኖር መብቴን ተነፍጌ ሌሎች ሀብትና ንብረት ሲያፈሩ እያየሁ ስለ ልማት ሲያወራ ከመስማት የበለጠ ምን ጸያፍ ነገር አለ? 

3ኛ፡- ዴሞክራሲ

ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በሕግ የበላይነት ላይ የተመሰረተና የዜጎች እኩልነትና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት የሚረጋገጥበት ስርዓት ነው። በዚህም፣ የዜጎች አስተማማኝ ሰላምና ደህንነት፣ እኩልነትና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ይረጋገጣል። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ግን፣ ኢትዮጲያ ውስጥ ማንኛውም ግለሰብ፥ ቡድን፥ ማህበር፥ ድርጅት፥…ወዘተ፣ ከኢህአዴግ መንግስት ምርጫና ፍቃድ ውጪ እስከሆነ ድረስ “ከፀረ-ሰላም ኃይሎች” ጎራ ሊመደብ ይችላል። ሌላው ቀርቶ፣ ስለ ሰላም መናገርና መፃፍ በራሱ “ፀረ-ሰላም” ሊያስብል ይችላል። 

በኢህአዴግ አመለካከት መሠረት “ለሰላማዊ ሰልፍ” እና “ለትጥቅ ትግል” ጥሪ ያቀረቡ ወገኖች ሁለቱም “ፀረ-ሰላም” ሃሎች ናቸው። “የአማፂ ቡደን አባል” እና “ስለ አማፂ ቡዱኑ የፃፈ ጋዜጠኛ” እኩል በፀረ-ሽብር ሕጉ ተከሰው ራሳቸውን ማዕከላዊ እስር ቤት ሊያገኙ ይችላሉ። 

የኢህአዴግ መንግስት በሚያከናውነው ማንኛውም የልማት ሥራ ላይ የእኩልነትና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ጥያቄ የሚያነሱ ግነሰቦች፥ ቡድኖች፥ ማህበራት፥ ድርጅቶች፥ …ወዘተ በሙሉ “ፀረ-ልማት፣ የኒዮ-ሊብራል ተላላኪዎች፣ የኪራይ ሰብሳቢዎች፣…” በሚል የውግዘት መዓት ሊወርድባቸው ይችላል። እንደ ዜጋ ከልማቱ እኩል ተጠቃሚ አለመሆኔ ሳያንስ “ፀረ-ልማት” የሚል ተቀፅላ ስም ይሰጠኛል። 

በአጠቃላይ፣ ኢህአዴግ ከእሱ አቋምና አመለካከት ውጪ ያሉትን በሙሉ “ፀረ-ሰላምና ፀረ-ልማት ኃይሎች ተላላኪዎች፣ ኪራይ ሰብሳቢዎች፣…” እያለ ስም ያወጣል። ሰላሜን ያሳጣኝ ሳያንስ “ፀረ-ሰላም” ይለኛል። ከሀገሪቱ ልማት እኩል ተጠቃሚ አለመሆኔ ሳያንሰኝ “ፀረ-ልማት” ብሎ በቁስሌ ላይ እንጨት ይሰዳል። ይህን ባለበት አንደበቱ ደግሞ ተመልሶ ስለ ሀገሪቱ “ሰላምና ልማት” ሊሰብከኝ ይሞክራል። 

በሰላም ስም ሰላሜን አሳጥቶኝ፣ ከልማት ተጠቃሚ እንዳልሆን ከሌሎች ለይቶ በድሎኝ፣ በደልና ቅሬታዬን ብናገር የሀገሪቱን ሰላም እና ልማት ለማደናቀፍ በሚል አስሮ ያሰቃየኛል። ይህን እያደረገ ስለ ዴሞክራሲ ሊያወራኝ ይፈልጋል። ነፃነቴን አሳጥቶኝ ስለ ነፃነት ሊሰብከኝ ይሞክራል። በዚህ ምክንያት ይኼው በዜና፣ በመግለጫ ወይም በአስተያየት፣…ብቻ በማንኛውም አጋጣሚ ኢህአዴግ ስለ ሰላም፥ ልማት ወይም ዴሞክራሲ ሲናገር በሰማሁ ቁጥር ጆሮዬን ይኮረኩረኛል፣ አፌን “ኩበት…ኩበት” ይለኛል!