3 thoughts on “Healthy Man Lost His Both Legs to Torture in Ethiopian Prison

  1. Yaada bilchaataa fi obsa guddaa qaba obbo Baqqalaan. Irra deddeebiin dararaan irratti raawwatamus nama rakkina keessa darbe hin fakkaatu. Keessumaa ejjennoo inni qabsoo karaa nagaa qabuuf qeeqmuun isaa beekamaa ture. Har’a garuu hedduun keenya sanatti amannee argamuu hubannoo obbo Baqqalaa irratti abdii akka qabaannu nu godha. Jaalalaa fi kabajaa ummata ufii biratti qabaachuu kan caalu homtuu hin jiru, umurii dheeraan siif hawwa.

    Liked by 1 person

አስተያየቶቹ ተዘግተዋል፡፡